Kim jest inwestor budowlany?

 

Do przeprowadzenia realizacji mającej na celu wybudowanie nieruchomości konieczny jest inwestor budowlany. Bez tej osoby naprawdę trudno jest wyobrazić sobie realizację poszczególnych etapów budowy nieruchomości. To właśnie w imieniu tej osoby prawnej lub fizycznej dokonywana jest dana inwestycja. Warto wiedzieć, że na tej osobie spoczywa szereg obowiązków oraz praw i to aż do momentu przekazania tejże nieruchomości do eksploatacji. W większym skrócie na fundamentalne zadania jakimi jest obarczony każdy inwestor składa się gwarancja opracowania projektów, rozłożenie procesu budowy, określenie zwierzchnictwa budowy. Każdy inwestor ma również obowiązek przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przebywających na placu budowy.

Do jego zadań zaliczyć należy także przeprowadzenie odbioru poszczególnych robót budowlanych. Dodatkowo musi on też ustanowić nadzór inwestorski i autorski, gdy wymaga tego prawo bądź też nakazuje mu to decyzja administracyjna. Wypada także podkreślić, że każdy inwestor budowlany ma prawo realizować budowę nieruchomości w celu zaspokojenia własnych potrzeb względnie działać jako pośrednik i pilnować interesów innych osób.